Home | Adverteren | Voorwaarden

Voorwaarden:


Materiaal

: Aanleveren kopij
- Microsoft Word.
- Richtlijn voor één enkele pagina tekst is 400 woorden.
- Richtlijn voor één dubbele pagina tekst, spread, is 840 woorden (max.   1000 woorden).

: Aanleveren beeld / illustraties
  - JPEG of EPS
  - resolutie 300 dpi

: Aanleveren advertentie
  - 210 x 280 mm (B x H) staand, exclusief 3 mm afloop
  - 3 mm afloop
  - Certified pdf

: Bij afwijking en onduidelijkheden van bovenstaande specificaties graag
  contact opnemen via T (079) 353 11 44, E info@membersbenefits.nl

Aanleveradres : Materialen dienen uiterlijk drie weken voor plaatsing te worden   aangeleverd via www.membersmagazine.nl. Benodigde inloggegevens   worden per editie kenbaar gemaakt

Tarieven

: Tarieven
  De Stichting Members’ Benefits behoudt zich het recht voor om haar   tarieven en advertentiemogelijkheden te wijzigen. Deze wijzigingen   gelden niet voor lopende advertentie campagnes

: Kopij
  De Stichting Members’ Benefits behoudt zich het recht voor om   wijzigingen aan te brengen in de aan haar aangeleverde kopij.

: Advertenties
  De Stichting Members’ Benefits behoudt zich het recht voor om   wijzigingen aan te brengen in de aan haar aangeleverde advertenties.

Acceptatie

: Kopij
  De Stichting Members' Benefits behoudt zich het recht voor om de aan   haar aangeleverde kopij voor plaatsing te weigeren.

: Advertenties
  De Stichting Members' Benefits behoudt zich het recht voor om de aan   haar aangeleverde advertenties voor plaatsing te weigeren zowel voor   als tijdens de contractperiode.

Opdracht : Bevestiging
  Direct na mondelinge overeenstemming over een plaatsing of contract,   wordt er een bevestiging per e-mail verstuurd.

Betaling : Advertenties
  Advertentieplaatsingen worden direct bij opdracht gefactureerd. Nota’s
  dienen voor plaatsing van advertentie (spoedplaatsingen uitgezonderd)
  en in alle gevallen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn
  voldaan.