Home | Adverteren | Voorwaarden

Voorwaarden:


Materiaal

: Aanleveren kopij
- Microsoft Word, Excel en Powerpoint. Als bestandsformaat   respectievelijk .doc, .xls, .ppt.
- Richtlijn voor één enkele pagina tekst is 440 woorden.
- Richtlijn voor één dubbele pagina tekst, spread, is 840 woorden (max.   1000 woorden).

: Aanleveren beeld / illustraties
  - Adobe Photoshop
  - Adobe Illustrator, tekst in lettercontouren

  Bij iedere opdracht dienen de beelden te worden meegeleverd.
  Met een minimale beeldresolutie van 300 dpi bij raster 60 l/cm. (RGB)
  Bij raster 34 l/cm is de minimale beeldresolutie 170 dpi. Bij fijn lijnwerk   1200 dpi

: Aanleveren advertentie
  - QuarkXPress (PC als bestandsformat.qxd)
  - Indesign (voorkeur)
  - Certified pdf (alleen composite / full-colour)

: Bij afwijking en onduidelijkheden van bovenstaande specificaties gaarne
  contact opnemen met Mevrouw E. Verhoeff via telefoonnummer:
  +31 88 4008 408

Aanleveradres : Materialen dienen uiterlijk drie weken voor plaatsing te worden   aangeleverd via www.membersmagazine.nl. Benodigde inloggegevens   worden per editie kenbaar gemaakt

Tarieven

: Tarieven
  De Stichting Members’ Benefits behoudt zich het recht voor om haar   tarieven en advertentiemogelijkheden te wijzigen. Deze wijzigingen   gelden niet voor lopende advertentie campagnes

: Kopij
  De Stichting Members’ Benefits behoudt zich het recht voor om   wijzigingen aan te brengen in de aan haar aangeleverde kopij.

: Advertenties
  De Stichting Members’ Benefits behoudt zich het recht voor om   wijzigingen aan te brengen in de aan haar aangeleverde advertenties.

Acceptatie

: Kopij
  De Stichting Members' Benefits behoudt zich het recht voor om de aan   haar aangeleverde kopij voor plaatsing te weigeren.

: Advertenties
  De Stichting Members' Benefits behoudt zich het recht voor om de aan   haar aangeleverde advertenties voor plaatsing te weigeren zowel voor   als tijdens de contractperiode.

Opdracht : Bevestiging
  Direct na mondelinge overeenstemming over een plaatsing of contract,   wordt er een bevestiging per fax of e-mail verstuurd.

Betaling : Advertenties
  Advertentieplaatsingen worden direct bij opdracht gefactureerd. Nota’s
  dienen voor plaatsing van advertentie (spoedplaatsingen uitgezonderd)
  en in alle gevallen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn
  voldaan.