Home | Adverteren | Algemeen

Algemene informatie

Titel
: Members’ Magazine

Uitgegeven door
: Stichting Members’ Benefits

Verschijningsfrequentie
: twee keer per jaar

Verspreiding
: controlled circulation
  via aangesloten brancheverenigingen naar leden gezonden

Oplage

: 5.000 exemplaren

Advertentie-exploitatie

: Stichting Members' Benefits   
  Zilverstraat 69
  2718 RP Zoetermeer
  T (079) 353 11 44
  E info@membersbenefits.nl

Reserveringstermijn : 2 maanden voor verschijning

Ontwerp en vormgeving : T (079) 353 11 44
  E info@membersbenefits.nl