Home | Adverteren | Algemeen

Algemene informatie

Titel
: Members’ Magazine

Uitgegeven door
: Stichting Members’ Benefits

Verschijningsfrequentie
: vier keer per jaar

Verspreiding
: controlled circulation
  via aangesloten brancheverenigingen naar leden gezonden

Oplage

: 10.000 exemplaren

Advertentie-exploitatie

: Stichting Members' Benefits   
  Boerhaavelaan 40
  2713 HX Zoetermeer
  De heer E. Ockhuysen
  Telefoon +31 88 4008 408

Reserveringstermijn : 2 maanden voor verschijning

Ontwerp en vormgeving : Mevrouw E. Verhoeff
  Telefoon +31 88 4008 408